Değerli Meslektaşlarım;

Odamızın ve mesleğimizin geleceğini şekillendirmek üzere, ‘’meslektaşlarımızın ve stajyerlerimizin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var’’  sloganıyla çıktığımız bu yolda odamızın seçimli 23. Olağan Genel Kurulunu 18-19 Mayıs tarihleri arasında sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde gerçekleştirdik.

Seçimlerde kazanan her zaman oda, meslek ve meslektaş olmuştur. Hiçbir zaman kaybeden olmamıştır.

  “ Tüm yolculuklar bir adımla başlar.” dedik.

  “  Biz-siz değil hepimiz olmaya var mısınız? ” dedik.

  “ Gücümüz bir arada olmamızda, Gücümüz birlikte gürleşen sesimizdedir.” dedik.

Şimdi bunları fiili olarak hayata geçirme zamanı geldi.

Meslektaşlarımızla, stajyerlerimizle el ele vererek odamızı ve mesleğimizi daha ileriye taşımak için birlik olma, daha büyük adımlar atma zamanı.

Kişi, grup, yeni, eski ayırımı yapmaksızın birlikte hareket etme zamanıdır.

Hayattaki ve mesleğimizdeki problemler ne olursa olsun paylaşıldığında aşılmayacak engel yoktur. Mesleğimizdeki engelleri aşma ve mesleğimize değer katma noktasında 3 temel konuyu meslektaşlarımızın göz ardı etmemeleri gerekir.

Bunlar;

 • Mesleki Ahlak
 • Mesleki Eğitimler
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri

Mesleki Ahlak;

Kişisel ve toplumsal sorumluluğu çok fazla olan bir mesleğin mensuplarıyız. Hata yapma, göz ardı etme, disiplinsizlik v.b sözcüklerin eylemsel karşılığının büyük zararlar doğuracağı ince bir çizgide görev yapıyoruz.

Yaşamımız ve mesleğimiz açısından hayati değer taşıyan her aşamada dikkat edeceğimiz önemli bir nokta; Yaşamımızı sürdürürken “ Ahlak”, Mesleğimizi icra ederken “Mesleki Ahlak’’ tır.

Meslek ahlakı, belirli bir meslek grubunun belirlenmiş olduğu kurallar ve sınırları içindeki tutum ve davranışları belirler. Bir meslek gurubu içinde bu kurallara uymamak, başına buyruk tutumlar sergilemek o mesleğin bir karmaşa içine sürüklenmesi, toplumsal güvenin zedelenmesine yol açar.

İşte bunlardan en çok önemsediğimiz, haksız rekabettir. Bu konuda mesleğimize ilişkin belirlenen ilkeler nettir. “ Haksız Rekabet’’’ te öne çıkan başlıklar iyi kavranmalı ve içselleştirilmelidir.

 Bunlar;

 • Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak.
 • Mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde gereken mesleki özeni göstermemek.
 • Bir diğer meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahipleriyle sözleşme yapmak.
 • Mesleki ruhsatı kiralamak.
 • Üçüncü şahısları yanıltacak şekilde gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve onaylamak.
 • Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına iş teklif etmek veya onları kullanarak menfaat elde etmektir.

Mesleğimizdeki haksız rekabeti önlemenin tek yolu mesleki ahlakı meslektaşlarımız, stajyerlerimiz ve mesleğimizin tüm paydaşları tarafından iyi kavranmalı ve içselleştirilmelidir.

Mesleki Eğitimler ile ilgili ise; 23 Haziran 2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazetede “TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ” yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin,  yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini, uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmalarını, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yeterli ve yetkin olmalarını, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmaları için mesleki yetkinliklerini artırmalarını ve geliştirmelerini sağlamak; sürekli mesleki gelişim fırsat ve kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak; kamu çıkarının korunması ve kamu güveninin sağlanması için mesleki yeterliklerini geliştirmek ve korumak; mesleki standartlar ile etik kurallara uyumunu tesis ve teşvik etmek üzere gerçekleştirilecek katılımı zorunlu eğitim faaliyetlerini, bu faaliyetlerin gerçekleştirilme yöntemlerini, zorunlu eğitim faaliyetlerine katılmama halinde uygulanacak yaptırımları belirlemektir.

Yayımlanan yönetmelik uyarınca; tüm meslek mensuplarının, meslek ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak, meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına düzenli olarak katılımı zorunlu hale gelecektir.

Her meslek mensubunun yılda en az 30 saatlik ve her üç yılda en az 120 saatlik sürekli mesleki geliştirme eğitim programına katılması gereklidir. Üç yıllık dönemde 120 saatin üzerinde mesleki gelişim eğitimi alınması halinde, bu eğitimler izleyen üç yıla devredilmez.

Sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına ilişkin sınıflandırma aşağıdaki gibidir:

 • Mesleki ve Teknik Bilgilerin Korunması ve Geliştirilmesi Eğitim Programı,
 • Yeni Teknikler ve İktisadi Gelişmelerin Kavranması, Değişen Sorumluluklar ve Meslekten Beklentiler Eğitim Programı,
 • Kamu Güveni, Kamu Çıkarı, Kalite ve Mesleki Statü Geliştirme Eğitim Programı,
 • Mesleki Çalışma Standartları ve Etik İlkeler Eğitim Programı,
 • Kişisel Gelişim, Aidiyet ve Moral Değerler Eğitim Programı,
 • Ulusal ve Uluslararası Mesleki Standartlar Eğitim Programı,
 • Bilgi Teknolojileri, Yabancı Dil ve Yeni İş Olanakları Eğitim Programı,
 • Mevzuat Eğitim Programı,
 • Muhasebe ve Finansal Raporlama Eğitim Programı,
 • Denetim ve Güvence Standartları Eğitim Programı (yılda bir kez). İle mesleğimizin ve meslektaşlarımızın toplumda hak ettikleri değere ulaşacağına inanıyoruz.

                   "İnsanlar kıyafetiyle karşılanır, ilmiyle ağırlanır, ahlakıyla uğurlanır."

                                                                                                     Hazreti Mevlâna

 

 Diyerek göz ardı edemeyeceğimiz bir diğer konu Kişisel Gelişim Eğitimleridir.

Kişisel gelişim eğitimleri ile meslektaşlarımız mesleklerini icra ederken sahip oldukları bilgi ve birikimlerini üçüncü şahıslara aktarırken nasıl bir yöntem izleyecekleri konusunda yol gösterme yoluna gideceğiz.

Bunlar;

 • İletişim, Beden Dili ve Kişisel İmaj Eğitimleri
 • Kurumsal Görgü ve Davranış Kuralları
 • Liderlik ve Yöneticilik Dinamikleri
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Satış ve Pazarlama

Bu eğitimlerle değişim ve gelişime açık vizyonel bakış açısına sahip bir meslektaş profilini ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Değerli meslektaşlarım;

Yeni dönemde odamızın tüm kurullarıyla birlikte siz değerli meslektaş ve stajyerlerimize en iyi şekilde hizmet etmek, odamızı ve mesleğimizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen çaba ve çalışmalar içinde olacağız.

Görev süremiz boyunca Yönetimde eşitlik, Denetimde şeffaflık, Disiplinde adalet ilkesini kendimize şiyar ederek odamızı hep birlikte yönetmeye çalışacağız.

Bir düşünürün sözü ile bitirmek istiyorum.

“ Başarı bir yolculuktur. Bir varış Noktası değil.”

Hepinize Sevgi ve Saygılarımı Sunuyorum.

Oda Başkanı

Hayrettin BAŞARAN

Başkanın Konuşması
fidan dikimi
fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi cimri cimti cimri cimri cimri cimri cimri cimri cimri cimri cimri
Üye Kataloğu Üye İşlemleri Bilgi Edinme Başvurusu Basimmo TV Etkinlik Takvimi Fotoğraf Galerisi
Yükleniyor